تعرفه خدمات سامانه پرسال

توجه: کاربر گرامی تعرفه های این سامانه به دو دسته مجزا آزمون ساز (جهت امتحانات آنلاین) و فرم و پرسشنامه ساز (جهت نظرسنجی ، تحقیقات دانشگاهی ، رای گیری و انتخابات ، فرم آنلاین ) تقسیم میشود لطفا با دقت تعرفه مورد استفاده خود را خریداری کنید. با تشکر

تعرفه 1 تا 3 ماهه آزمون ساز
تعرفه 6 تا 12 ماهه آزمون ساز
تعرفه ماهانه فرم و پرسشنامه ساز
تعرفه سالیانه فرم و پرسشنامه ساز
تعرفه نامحدود و یا خرید یک نسخه از نرم افزار پرسال
تعرفه 1 تا 3 ماهه آزمون ساز
آزمون ساز 1 ماهه پایه
 • تعداد آزمون 10

 • جمع تعداد شرکت کنندها 400

 • نمایش کارنامه به شرکت کننده ✔️

 • بارم بندی و تصحیح سوالات تستی و تشریحی و ثبت نمره ✔️

 • دسترسی به بانک سوالات ✔️

 • امکان مشاهده لیست حاضرین و غایبین در آزمون ها ✔️

 • ذخیره و نمایش پاسخ ها و کارنامه (تعداد پاسخ صحیح و غلط و نزده) برای دبیر ✔️

 • دانلود خروجی اکسل از کل پاسخ ها و کارنامه های شرکت کننده ها ✔️

 • تصحیح خودکار سوالات تستی ✔️

 • ساخت از انواع سوالات تستی و تشریحی ✔️

 • ورود شرکت کننده به آزمون از طریق لینک شرکت در آزمون بدون نیاز به ثبت نام ✔️

 • ورود شرکت کننده از طریق حساب کاربری دانش آموزی خود ✔️

 • تنظیم تاریخ و ساعت شروع و پایان آزمون ✔️

 • تعریف مدت زمان پاسخ گویی ✔️

 • تنظیم هزینه برای شرکت در آزمون و دریافت پرداختی ها هر ۳ روز ✔️

 • جلوگیری از ورود چند باره شرکت کننده ✔️

 • چپ چین کردن سوالات و تغیر زبان صفحه ✔️

 • ایجاد صفحه اختصاصی آموزشگاه و یا دبیر برای نمایش لیست آزمون ها ✔️

 • امکان نمایش کلید سوالات پس از پاسخ دانش آموز ✔️

 • نمایش تصادفی همه سوالات ✔️

 • تک کاربره ✔️

 • 31 روز اعتبار

 • گروه بندی سوالات ✔️

 • ویراستار قدرتمند با امکان فرمول نویسی دروس ریاضی و شیمی ✔️

 • امکان نمایش کارنامه به ازای هر گروه سوالی ❌

 • سقف حجم بارگذاری و یا دریافت فایل و تصویر 0 مگابایت ❌

 • نمایش تصادفی تعدادی از سوالات برای هر شرکت کننده ❌

 • امکان تعیین مدت زمان پاسخ به هر سوال ❌

 • امکان دریافت موقعیت مکانی دقیق پاسخ دهنده ❌

 • بارگزاری تصویر برای عنوان سوالات ❌

 • بارگزاری صدا برای عنوان سوالات ❌

 • بارگزاری تصویر پس زمینه و لوگو و ویرایش ظاهری ❌

 • بارگزاری تصویر برای گزینه ها ❌

 • ایجاد سوالات ضبط صدا در پاسخ به سوال ❌

 • ایجاد سوالات دریافت فایل برای پاسخ ها ❌

 • شرط گزاری بر پاسخ شرکت کننده ❌

 • امکان تعریف حساب کاربری و یا دبیر جدید ❌

 • امکان مدیریت آزمون های کاربران زیرمجموعه در حساب کاربری اصلی ❌

 • جابجایی و نمایش رندم گزینه ها ❌

 • ایجاد کاربر مصحح جهت تصحیح آزمون ها ❌

 • امکان افزایش مدت زمان اعتبار درصورت استفاده نشدن بیش از 40 درصد پلن ❌

 • تصحیح خودکار سوالات کوتاه پاسخ عددی ❌

 • نصب روی سرور و دامنه اختصاصی ❌
آزمون ساز 1ماهه ویژه
 • تعداد آزمون 20

 • جمع تعداد شرکت کنندها 1000

 • نمایش کارنامه به شرکت کننده ✔️

 • بارم بندی و تصحیح سوالات تستی و تشریحی و ثبت نمره ✔️

 • دسترسی به بانک سوالات ✔️

 • امکان مشاهده لیست حاضرین و غایبین در آزمون ها ✔️

 • ذخیره و نمایش پاسخ ها و کارنامه (تعداد پاسخ صحیح و غلط و نزده) برای دبیر ✔️

 • دانلود خروجی اکسل از کل پاسخ ها و کارنامه های شرکت کننده ها ✔️

 • تصحیح خودکار سوالات تستی ✔️

 • ساخت از انواع سوالات تستی و تشریحی ✔️

 • ورود شرکت کننده به آزمون از طریق لینک شرکت در آزمون بدون نیاز به ثبت نام ✔️

 • ورود شرکت کننده از طریق حساب کاربری دانش آموزی خود ✔️

 • تنظیم تاریخ و ساعت شروع و پایان آزمون ✔️

 • تعریف مدت زمان پاسخ گویی ✔️

 • تنظیم هزینه برای شرکت در آزمون و دریافت پرداختی ها هر ۳ روز ✔️

 • جلوگیری از ورود چند باره شرکت کننده ✔️

 • چپ چین کردن سوالات و تغیر زبان صفحه ✔️

 • ایجاد صفحه اختصاصی آموزشگاه و یا دبیر برای نمایش لیست آزمون ها ✔️

 • امکان نمایش کلید سوالات پس از پاسخ دانش آموز ✔️

 • نمایش تصادفی همه سوالات ✔️

 • تک کاربره ✔️

 • 31 روز اعتبار

 • گروه بندی سوالات ✔️

 • ویراستار قدرتمند با امکان فرمول نویسی دروس ریاضی و شیمی ✔️

 • امکان نمایش کارنامه به ازای هر گروه سوالی ✔️

 • سقف حجم بارگذاری و یا دریافت فایل و تصویر تا 20 مگابایت ✔️

 • نمایش تصادفی تعدادی از سوالات برای هر شرکت کننده ✔️

 • امکان تعیین مدت زمان پاسخ به هر سوال ✔️

 • امکان دریافت موقعیت مکانی دقیق پاسخ دهنده ✔️

 • بارگزاری تصویر برای عنوان سوالات ✔️

 • بارگزاری صدا برای عنوان سوالات ✔️

 • بارگزاری تصویر پس زمینه و لوگو و ویرایش ظاهری ✔️

 • بارگزاری تصویر برای گزینه ها ✔️

 • ایجاد سوالات ضبط صدا در پاسخ به سوال ✔️

 • ایجاد سوالات دریافت فایل برای پاسخ ها ✔️

 • شرط گزاری بر پاسخ شرکت کننده ✔️

 • امکان تعریف حساب کاربری و یا دبیر جدید ❌

 • امکان مدیریت آزمون های کاربران زیرمجموعه در حساب کاربری اصلی ❌

 • جابجایی و نمایش رندم گزینه ها ❌

 • ایجاد کاربر مصحح جهت تصحیح آزمون ها ❌

 • امکان افزایش مدت زمان اعتبار درصورت استفاده نشدن بیش از 40 درصد پلن ❌

 • تصحیح خودکار سوالات کوتاه پاسخ عددی ❌

 • نصب روی سرور و دامنه اختصاصی ❌
آزمون ساز 2 ماهه
 • تعداد آزمون 200

 • جمع تعداد شرکت کنندها 2000

 • نمایش کارنامه به شرکت کننده ✔️

 • بارم بندی و تصحیح سوالات تستی و تشریحی و ثبت نمره ✔️

 • دسترسی به بانک سوالات ✔️

 • امکان مشاهده لیست حاضرین و غایبین در آزمون ها ✔️

 • ذخیره و نمایش پاسخ ها و کارنامه (تعداد پاسخ صحیح و غلط و نزده) برای دبیر ✔️

 • دانلود خروجی اکسل از کل پاسخ ها و کارنامه های شرکت کننده ها ✔️

 • تصحیح خودکار سوالات تستی ✔️

 • ساخت از انواع سوالات تستی و تشریحی ✔️

 • ورود شرکت کننده به آزمون از طریق لینک شرکت در آزمون بدون نیاز به ثبت نام ✔️

 • ورود شرکت کننده از طریق حساب کاربری دانش آموزی خود ✔️

 • تنظیم تاریخ و ساعت شروع و پایان آزمون ✔️

 • تعریف مدت زمان پاسخ گویی ✔️

 • تنظیم هزینه برای شرکت در آزمون و دریافت پرداختی ها هر ۳ روز ✔️

 • جلوگیری از ورود چند باره شرکت کننده ✔️

 • چپ چین کردن سوالات و تغیر زبان صفحه ✔️

 • ایجاد صفحه اختصاصی آموزشگاه و یا دبیر برای نمایش لیست آزمون ها ✔️

 • امکان نمایش کلید سوالات پس از پاسخ دانش آموز ✔️

 • نمایش تصادفی همه سوالات ✔️

 • تک کاربره ✔️

 • 62 روز اعتبار

 • گروه بندی سوالات ✔️

 • ویراستار قدرتمند با امکان فرمول نویسی دروس ریاضی و شیمی ✔️

 • امکان نمایش کارنامه به ازای هر گروه سوالی ✔️

 • سقف حجم بارگذاری و یا دریافت فایل و تصویر تا 70 مگابایت ✔️

 • نمایش تصادفی تعدادی از سوالات برای هر شرکت کننده ✔️

 • امکان تعیین مدت زمان پاسخ به هر سوال ✔️

 • امکان دریافت موقعیت مکانی دقیق پاسخ دهنده ✔️

 • بارگزاری تصویر برای عنوان سوالات ✔️

 • بارگزاری صدا برای عنوان سوالات ✔️

 • بارگزاری تصویر پس زمینه و لوگو و ویرایش ظاهری ✔️

 • بارگزاری تصویر برای گزینه ها ✔️

 • ایجاد سوالات ضبط صدا در پاسخ به سوال ✔️

 • ایجاد سوالات دریافت فایل برای پاسخ ها ✔️

 • شرط گزاری بر پاسخ شرکت کننده ✔️

 • تعریف دبیر و کاربر زیرمجموعه تا 20 نفر ✔️

 • امکان مدیریت آزمون های کاربران زیرمجموعه در حساب کاربری اصلی ✔️

 • جابجایی و نمایش رندم گزینه ها ✔️

 • ایجاد کاربر مصحح جهت تصحیح آزمون ها ✔️

 • امکان افزایش مدت زمان اعتبار درصورت استفاده نشدن بیش از 40 درصد پلن ✔️

 • تصحیح خودکار سوالات کوتاه پاسخ عددی ✔️

 • نصب روی سرور و دامنه اختصاصی ❌
آزمون ساز 3 ماهه
 • تعداد آزمون 500

 • جمع تعداد شرکت کنندها 5000

 • نمایش کارنامه به شرکت کننده ✔️

 • بارم بندی و تصحیح سوالات تستی و تشریحی و ثبت نمره ✔️

 • دسترسی به بانک سوالات ✔️

 • امکان مشاهده لیست حاضرین و غایبین در آزمون ها ✔️

 • ذخیره و نمایش پاسخ ها و کارنامه (تعداد پاسخ صحیح و غلط و نزده) برای دبیر ✔️

 • دانلود خروجی اکسل از کل پاسخ ها و کارنامه های شرکت کننده ها ✔️

 • تصحیح خودکار سوالات تستی ✔️

 • ساخت از انواع سوالات تستی و تشریحی ✔️

 • ورود شرکت کننده به آزمون از طریق لینک شرکت در آزمون بدون نیاز به ثبت نام ✔️

 • ورود شرکت کننده از طریق حساب کاربری دانش آموزی خود ✔️

 • تنظیم تاریخ و ساعت شروع و پایان آزمون ✔️

 • تعریف مدت زمان پاسخ گویی ✔️

 • تنظیم هزینه برای شرکت در آزمون و دریافت پرداختی ها هر ۳ روز ✔️

 • جلوگیری از ورود چند باره شرکت کننده ✔️

 • چپ چین کردن سوالات و تغیر زبان صفحه ✔️

 • ایجاد صفحه اختصاصی آموزشگاه و یا دبیر برای نمایش لیست آزمون ها ✔️

 • امکان نمایش کلید سوالات پس از پاسخ دانش آموز ✔️

 • نمایش تصادفی همه سوالات ✔️

 • تک کاربره ✔️

 • 93 روز اعتبار

 • گروه بندی سوالات ✔️

 • ویراستار قدرتمند با امکان فرمول نویسی دروس ریاضی و شیمی ✔️

 • امکان نمایش کارنامه به ازای هر گروه سوالی ✔️

 • سقف حجم بارگذاری و یا دریافت فایل و تصویر تا 100 مگابایت ✔️

 • نمایش تصادفی تعدادی از سوالات برای هر شرکت کننده ✔️

 • امکان تعیین مدت زمان پاسخ به هر سوال ✔️

 • امکان دریافت موقعیت مکانی دقیق پاسخ دهنده ✔️

 • بارگزاری تصویر برای عنوان سوالات ✔️

 • بارگزاری صدا برای عنوان سوالات ✔️

 • بارگزاری تصویر پس زمینه و لوگو و ویرایش ظاهری ✔️

 • بارگزاری تصویر برای گزینه ها ✔️

 • ایجاد سوالات ضبط صدا در پاسخ به سوال ✔️

 • ایجاد سوالات دریافت فایل برای پاسخ ها ✔️

 • شرط گزاری بر پاسخ شرکت کننده ✔️

 • تعریف دبیر و کاربر زیرمجموعه تا 30 نفر ✔️

 • امکان مدیریت آزمون های کاربران زیرمجموعه در حساب کاربری اصلی ✔️

 • جابجایی و نمایش رندم گزینه ها ✔️

 • ایجاد کاربر مصحح جهت تصحیح آزمون ها ✔️

 • امکان افزایش مدت زمان اعتبار درصورت استفاده نشدن بیش از 40 درصد پلن ✔️

 • تصحیح خودکار سوالات کوتاه پاسخ عددی ✔️

 • نصب روی سرور و دامنه اختصاصی ❌
تعرفه 6 تا 12 ماهه آزمون ساز
آزمون ساز 6 ماهه A
 • قابلیت ها:
 • تعداد آزمون 700

 • جمع تعداد شرکت کنندها 7000

 • نمایش کارنامه به شرکت کننده ✔️

 • بارم بندی و تصحیح سوالات تستی و تشریحی و ثبت نمره ✔️

 • دسترسی به بانک سوالات ✔️

 • امکان مشاهده لیست حاضرین و غایبین در آزمون ها ✔️

 • ذخیره و نمایش پاسخ ها و کارنامه (تعداد پاسخ صحیح و غلط و نزده) برای دبیر ✔️

 • دانلود خروجی اکسل از کل پاسخ ها و کارنامه های شرکت کننده ها ✔️

 • تصحیح خودکار سوالات تستی ✔️

 • ساخت از انواع سوالات تستی و تشریحی ✔️

 • ورود شرکت کننده به آزمون از طریق لینک شرکت در آزمون بدون نیاز به ثبت نام ✔️

 • ورود شرکت کننده از طریق حساب کاربری دانش آموزی خود ✔️

 • تنظیم تاریخ و ساعت شروع و پایان آزمون ✔️

 • تعریف مدت زمان پاسخ گویی ✔️

 • تنظیم هزینه برای شرکت در آزمون و دریافت پرداختی ها هر ۳ روز ✔️

 • جلوگیری از ورود چند باره شرکت کننده ✔️

 • چپ چین کردن سوالات و تغیر زبان صفحه ✔️

 • ایجاد صفحه اختصاصی آموزشگاه و یا دبیر برای نمایش لیست آزمون ها ✔️

 • امکان نمایش کلید سوالات پس از پاسخ دانش آموز ✔️

 • نمایش تصادفی همه سوالات ✔️

 • تک کاربره ✔️

 • 186 روز اعتبار

 • گروه بندی سوالات ✔️

 • ویراستار قدرتمند با امکان فرمول نویسی دروس ریاضی و شیمی ✔️

 • امکان نمایش کارنامه به ازای هر گروه سوالی ✔️

 • سقف حجم بارگذاری و یا دریافت فایل و تصویر تا 300 مگابایت ✔️

 • نمایش تصادفی تعدادی از سوالات برای هر شرکت کننده ✔️

 • امکان تعیین مدت زمان پاسخ به هر سوال ✔️

 • امکان دریافت موقعیت مکانی دقیق پاسخ دهنده ✔️

 • بارگزاری تصویر برای عنوان سوالات ✔️

 • بارگزاری صدا برای عنوان سوالات ✔️

 • بارگزاری تصویر پس زمینه و لوگو و ویرایش ظاهری ✔️

 • بارگزاری تصویر برای گزینه ها ✔️

 • ایجاد سوالات ضبط صدا در پاسخ به سوال ✔️

 • ایجاد سوالات دریافت فایل برای پاسخ ها ✔️

 • شرط گزاری بر پاسخ شرکت کننده ✔️

 • تعریف دبیر و کاربر زیرمجموعه تا 100 نفر ✔️

 • امکان مدیریت آزمون های کاربران زیرمجموعه در حساب کاربری اصلی ✔️

 • جابجایی و نمایش رندم گزینه ها ✔️

 • ایجاد کاربر مصحح جهت تصحیح آزمون ها ✔️

 • امکان افزایش مدت زمان اعتبار درصورت استفاده نشدن بیش از 40 درصد پلن ✔️

 • تصحیح خودکار سوالات کوتاه پاسخ عددی ✔️

 • نصب روی سرور و دامنه اختصاصی ❌
آزمون ساز 6 ماهه B
1 میلیون و 200 هزار تومان پرداخت و فعال سازی این پلن
 • تعداد آزمون 1000

 • جمع تعداد شرکت کنندها 10000

 • نمایش کارنامه به شرکت کننده ✔️

 • بارم بندی و تصحیح سوالات تستی و تشریحی و ثبت نمره ✔️

 • دسترسی به بانک سوالات ✔️

 • امکان مشاهده لیست حاضرین و غایبین در آزمون ها ✔️

 • ذخیره و نمایش پاسخ ها و کارنامه (تعداد پاسخ صحیح و غلط و نزده) برای دبیر ✔️

 • دانلود خروجی اکسل از کل پاسخ ها و کارنامه های شرکت کننده ها ✔️

 • تصحیح خودکار سوالات تستی ✔️

 • ساخت از انواع سوالات تستی و تشریحی ✔️

 • ورود شرکت کننده به آزمون از طریق لینک شرکت در آزمون بدون نیاز به ثبت نام ✔️

 • ورود شرکت کننده از طریق حساب کاربری دانش آموزی خود ✔️

 • تنظیم تاریخ و ساعت شروع و پایان آزمون ✔️

 • تعریف مدت زمان پاسخ گویی ✔️

 • تنظیم هزینه برای شرکت در آزمون و دریافت پرداختی ها هر ۳ روز ✔️

 • جلوگیری از ورود چند باره شرکت کننده ✔️

 • چپ چین کردن سوالات و تغیر زبان صفحه ✔️

 • ایجاد صفحه اختصاصی آموزشگاه و یا دبیر برای نمایش لیست آزمون ها ✔️

 • امکان نمایش کلید سوالات پس از پاسخ دانش آموز ✔️

 • نمایش تصادفی همه سوالات ✔️

 • تک کاربره ✔️

 • 186 روز اعتبار

 • گروه بندی سوالات ✔️

 • ویراستار قدرتمند با امکان فرمول نویسی دروس ریاضی و شیمی ✔️

 • امکان نمایش کارنامه به ازای هر گروه سوالی ✔️

 • سقف حجم بارگذاری و یا دریافت فایل و تصویر تا 400 مگابایت ✔️

 • نمایش تصادفی تعدادی از سوالات برای هر شرکت کننده ✔️

 • امکان تعیین مدت زمان پاسخ به هر سوال ✔️

 • امکان دریافت موقعیت مکانی دقیق پاسخ دهنده ✔️

 • بارگزاری تصویر برای عنوان سوالات ✔️

 • بارگزاری صدا برای عنوان سوالات ✔️

 • بارگزاری تصویر پس زمینه و لوگو و ویرایش ظاهری ✔️

 • بارگزاری تصویر برای گزینه ها ✔️

 • ایجاد سوالات ضبط صدا در پاسخ به سوال ✔️

 • ایجاد سوالات دریافت فایل برای پاسخ ها ✔️

 • شرط گزاری بر پاسخ شرکت کننده ✔️

 • تعریف دبیر و کاربر زیرمجموعه تا 200 نفر ✔️

 • امکان مدیریت آزمون های کاربران زیرمجموعه در حساب کاربری اصلی ✔️

 • جابجایی و نمایش رندم گزینه ها ✔️

 • ایجاد کاربر مصحح جهت تصحیح آزمون ها ✔️

 • امکان افزایش مدت زمان اعتبار درصورت استفاده نشدن بیش از 40 درصد پلن ✔️

 • تصحیح خودکار سوالات کوتاه پاسخ عددی ✔️

 • نصب روی سرور و دامنه اختصاصی ❌
آزمون ساز یک ساله A
1 میلیون و 350 هزار تومان پرداخت و فعال سازی این پلن
 • تعداد آزمون 5000

 • جمع تعداد شرکت کنندها 10000

 • نمایش کارنامه به شرکت کننده ✔️

 • بارم بندی و تصحیح سوالات تستی و تشریحی و ثبت نمره ✔️

 • دسترسی به بانک سوالات ✔️

 • امکان مشاهده لیست حاضرین و غایبین در آزمون ها ✔️

 • ذخیره و نمایش پاسخ ها و کارنامه (تعداد پاسخ صحیح و غلط و نزده) برای دبیر ✔️

 • دانلود خروجی اکسل از کل پاسخ ها و کارنامه های شرکت کننده ها ✔️

 • تصحیح خودکار سوالات تستی ✔️

 • ساخت از انواع سوالات تستی و تشریحی ✔️

 • ورود شرکت کننده به آزمون از طریق لینک شرکت در آزمون بدون نیاز به ثبت نام ✔️

 • ورود شرکت کننده از طریق حساب کاربری دانش آموزی خود ✔️

 • تنظیم تاریخ و ساعت شروع و پایان آزمون ✔️

 • تعریف مدت زمان پاسخ گویی ✔️

 • تنظیم هزینه برای شرکت در آزمون و دریافت پرداختی ها هر ۳ روز ✔️

 • جلوگیری از ورود چند باره شرکت کننده ✔️

 • چپ چین کردن سوالات و تغیر زبان صفحه ✔️

 • ایجاد صفحه اختصاصی آموزشگاه و یا دبیر برای نمایش لیست آزمون ها ✔️

 • امکان نمایش کلید سوالات پس از پاسخ دانش آموز ✔️

 • نمایش تصادفی همه سوالات ✔️

 • تک کاربره ✔️

 • 366 روز اعتبار

 • گروه بندی سوالات ✔️

 • ویراستار قدرتمند با امکان فرمول نویسی دروس ریاضی و شیمی ✔️

 • امکان نمایش کارنامه به ازای هر گروه سوالی ✔️

 • سقف حجم بارگذاری و یا دریافت فایل و تصویر تا 500 مگابایت ✔️

 • نمایش تصادفی تعدادی از سوالات برای هر شرکت کننده ✔️

 • امکان تعیین مدت زمان پاسخ به هر سوال ✔️

 • امکان دریافت موقعیت مکانی دقیق پاسخ دهنده ✔️

 • بارگزاری تصویر برای عنوان سوالات ✔️

 • بارگزاری صدا برای عنوان سوالات ✔️

 • بارگزاری تصویر پس زمینه و لوگو و ویرایش ظاهری ✔️

 • بارگزاری تصویر برای گزینه ها ✔️

 • ایجاد سوالات ضبط صدا در پاسخ به سوال ✔️

 • ایجاد سوالات دریافت فایل برای پاسخ ها ✔️

 • شرط گزاری بر پاسخ شرکت کننده ✔️

 • تعریف دبیر و کاربر زیرمجموعه تا 500 نفر ✔️

 • امکان مدیریت آزمون های کاربران زیرمجموعه در حساب کاربری اصلی ✔️

 • جابجایی و نمایش رندم گزینه ها ✔️

 • ایجاد کاربر مصحح جهت تصحیح آزمون ها ✔️

 • امکان افزایش مدت زمان اعتبار درصورت استفاده نشدن بیش از 40 درصد پلن ✔️

 • تصحیح خودکار سوالات کوتاه پاسخ عددی ✔️

 • نصب روی سرور و دامنه اختصاصی ❌
آزمون ساز یک ساله B
1 میلیون و 450 هزار تومان پرداخت و فعال سازی این پلن
 • تعداد آزمون نامحدود

 • جمع تعداد شرکت کنندها 15000

 • نمایش کارنامه به شرکت کننده ✔️

 • بارم بندی و تصحیح سوالات تستی و تشریحی و ثبت نمره ✔️

 • دسترسی به بانک سوالات ✔️

 • امکان مشاهده لیست حاضرین و غایبین در آزمون ها ✔️

 • ذخیره و نمایش پاسخ ها و کارنامه (تعداد پاسخ صحیح و غلط و نزده) برای دبیر ✔️

 • دانلود خروجی اکسل از کل پاسخ ها و کارنامه های شرکت کننده ها ✔️

 • تصحیح خودکار سوالات تستی ✔️

 • ساخت از انواع سوالات تستی و تشریحی ✔️

 • ورود شرکت کننده به آزمون از طریق لینک شرکت در آزمون بدون نیاز به ثبت نام ✔️

 • ورود شرکت کننده از طریق حساب کاربری دانش آموزی خود ✔️

 • تنظیم تاریخ و ساعت شروع و پایان آزمون ✔️

 • تعریف مدت زمان پاسخ گویی ✔️

 • تنظیم هزینه برای شرکت در آزمون و دریافت پرداختی ها هر ۳ روز ✔️

 • جلوگیری از ورود چند باره شرکت کننده ✔️

 • چپ چین کردن سوالات و تغیر زبان صفحه ✔️

 • ایجاد صفحه اختصاصی آموزشگاه و یا دبیر برای نمایش لیست آزمون ها ✔️

 • امکان نمایش کلید سوالات پس از پاسخ دانش آموز ✔️

 • نمایش تصادفی همه سوالات ✔️

 • تک کاربره ✔️

 • 366 روز اعتبار

 • گروه بندی سوالات ✔️

 • ویراستار قدرتمند با امکان فرمول نویسی دروس ریاضی و شیمی ✔️

 • امکان نمایش کارنامه به ازای هر گروه سوالی ✔️

 • سقف حجم بارگذاری و یا دریافت فایل و تصویر تا 600 مگابایت ✔️

 • نمایش تصادفی تعدادی از سوالات برای هر شرکت کننده ✔️

 • امکان تعیین مدت زمان پاسخ به هر سوال ✔️

 • امکان دریافت موقعیت مکانی دقیق پاسخ دهنده ✔️

 • بارگزاری تصویر برای عنوان سوالات ✔️

 • بارگزاری صدا برای عنوان سوالات ✔️

 • بارگزاری تصویر پس زمینه و لوگو و ویرایش ظاهری ✔️

 • بارگزاری تصویر برای گزینه ها ✔️

 • ایجاد سوالات ضبط صدا در پاسخ به سوال ✔️

 • ایجاد سوالات دریافت فایل برای پاسخ ها ✔️

 • شرط گزاری بر پاسخ شرکت کننده ✔️

 • تعریف دبیر یا کاربر زیر مجموعه نامحدود ✔️

 • امکان مدیریت آزمون های کاربران زیرمجموعه در حساب کاربری اصلی ✔️

 • جابجایی و نمایش رندم گزینه ها ✔️

 • ایجاد کاربر مصحح جهت تصحیح آزمون ها ✔️

 • امکان افزایش مدت زمان اعتبار درصورت استفاده نشدن بیش از 40 درصد پلن ✔️

 • تصحیح خودکار سوالات کوتاه پاسخ عددی ✔️

 • نصب روی سرور و دامنه اختصاصی ❌
خرید آزمون ساز نامحدود برای همیشه
تماس بگیریدجهت اشتراک نامحدود تماس بگیرید
 • تعداد آزمون نامحدود

 • جمع تعداد شرکت کننده ها نامحدود

 • پیاده سازی قابلیت های بیشتر مورد نیاز شما

 • نمایش کارنامه به شرکت کننده ✔️

 • بارم بندی و تصحیح سوالات تستی و تشریحی و ثبت نمره ✔️

 • امکان مشاهده لیست حاضرین و غایبین در آزمون ها ✔️

 • ذخیره و نمایش پاسخ ها و کارنامه (تعداد پاسخ صحیح و غلط و نزده) برای دبیر ✔️

 • دانلود خروجی اکسل از کل پاسخ ها و کارنامه های شرکت کننده ها ✔️

 • تصحیح خودکار سوالات تستی ✔️

 • ساخت از انواع سوالات تستی و تشریحی ✔️

 • ورود شرکت کننده به آزمون از طریق لینک شرکت در آزمون بدون نیاز به ثبت نام ✔️

 • ورود شرکت کننده از طریق حساب کاربری دانش آموزی خود ✔️

 • تنظیم تاریخ و ساعت شروع و پایان آزمون ✔️

 • تعریف مدت زمان پاسخ گویی ✔️

 • جلوگیری از ورود چند باره شرکت کننده ✔️

 • چپ چین کردن سوالات و تغیر زبان صفحه ✔️

 • ایجاد صفحه اختصاصی آموزشگاه و یا دبیر برای نمایش لیست آزمون ها ✔️

 • امکان نمایش کلید سوالات پس از پاسخ دانش آموز ✔️

 • نمایش تصادفی همه سوالات ✔️

 • اعتبار زمانی نامحدود با پرداخت هزینه پشتیبانی و لایسنس

 • گروه بندی سوالات ✔️

 • ویراستار قدرتمند با امکان فرمول نویسی دروس ریاضی و شیمی ✔️

 • امکان نمایش کارنامه به ازای هر گروه سوالی ✔️

 • سقف حجم بارگذاری و یا دریافت فایل و تصویر نامحدود ✔️

 • نمایش تصادفی تعدادی از سوالات برای هر شرکت کننده ✔️

 • امکان تعیین مدت زمان پاسخ به هر سوال ✔️

 • امکان دریافت موقعیت مکانی دقیق پاسخ دهنده ✔️

 • بارگزاری تصویر برای عنوان سوالات ✔️

 • بارگزاری صدا برای عنوان سوالات ✔️

 • بارگزاری تصویر پس زمینه و لوگو و ویرایش ظاهری ✔️

 • بارگزاری تصویر برای گزینه ها ✔️

 • ایجاد سوالات ضبط صدا در پاسخ به سوال ✔️

 • ایجاد سوالات دریافت فایل برای پاسخ ها ✔️

 • شرط گزاری بر پاسخ شرکت کننده ✔️

 • تعریف دبیر یا کاربر زیر مجموعه نامحدود ✔️

 • امکان مدیریت آزمون های کاربران زیرمجموعه در حساب کاربری اصلی ✔️

 • جابجایی و نمایش رندم گزینه ها ✔️

 • ایجاد کاربر مصحح جهت تصحیح آزمون ها ✔️

 • تصحیح خودکار سوالات کوتاه پاسخ عددی ✔️

 • نمایش لوگوی سازمان به جای لوگوی پرسال ✔️

 • نصب روی سرور و دامنه اختصاصی ✔️
تعرفه ماهانه فرم و پرسشنامه ساز
فرم و پرسشنامه ساز 1 ماهه پایه
 • تعداد پرسشنامه 3

 • تعداد سوالات در هر فرم نامحدود

 • تعداد پاسخ ها نامحدود

 • نمایش لحظه ای و آنلاین پاسخ های انواع سوالات ✔️

 • جلوگیری از ثبت چندباره پاسخ ✔️

 • لینک اختصاصی برای هر پرسشنامه جهت انتشار ✔️

 • ایجاد سوالات تستی ، تشریحی وچند پاسخی و 15 نوع دیگر ✔️

 • فرم های آماده ✔️

 • دریافت اطلاعات اولیه مخاطبان ✔️

 • نمایش آمار و نمودارهای پیشرفت و میزان ✔️

 • تم بندی قالب پرسشنامه ✔️

 • خروجی کیفی اکسل ✔️

 • SPSS خروجی ✔️

 • QRcode ساخت کد ✔️

 • خروجی عددی اکسل ✔️

 • کیوسک نظرسنجی ✔️

 • رعایت برندینگ سازمان ✔️

 • خروجی ها ی لحظه ای و حین جمع آوری اطلاعات ✔️

 • ارسال اتوماتیک اطلاعات از تبلت کیوسک نظرسنجی ✔️

 • انتشار خودکار پرسشنامه در زمان بندی مشخص برای هر مخاطب ✔️

 • امکان نمره گذاری گزینه ها ❌

 • سرویس ویرایش پرسشنامه ❌

 • سرویس حذف دکمه قبلی ❌

 • سقف حجم بارگذاری و یا دریافت فایل و تصویر 0 مگابایت ❌

 • ارسال پیامک خودکار و یا دستی به پاسخ دهنده ❌

 • پرینت سوالات و پاسخ ها برای هر پاسخ دهنده ❌

 • امکان تعریف پرسشگر یا پاسخ دهنده خاص با نام کاربری و کلمه عبور ❌

 • امکان اعمال محدودیت حداکثری برای تعداد پاسخ به پرسشنامه در روز ❌

 • امکان محدودیت زمانی برای فعال بودن پرسشنامه ❌

 • امکان اعمال محدودیت جغرافیایی و مکانی بابت پاسخگویی به پرسشنامه ❌

 • امکان دریافت موقعیت مکانی دقیق پاسخ دهنده ❌

 • امکان چپ چین کردن سوالات و صفحه پرسشنامه در زبان های خارجه ❌

 • نمایش فرم ارسال پیام و تماس با طراح پرسشنامه در انتهای پاسخگویی ❌

 • امکان شرط گذاری در نمایش سوالات ❌

 • ذخیره خودکار پاسخ ها و قابلیت ادامه پاسخ گویی درصورت خروج از صفحه پرسشنامه ❌

 • ایجاد سوالات دریافت فایل و امضاء ❌

 • ایجاد سوالات منحصر به دریافت تاریخ و ساعت و اعداد ❌

 • نمایش تصویر در سوالات ❌

 • امکان گروه بندی سوالات و جابجایی بین گروه های سوالی ❌

 • سرویس جلوگیری از تکرار داده ❌

 • امکان نمایش لینک و متن در انتهای پرسشنامه ❌

 • ایجاد سوالات ضبط صدا ❌

 • خروجی یکجای صدا های ضبط شده ❌

 • ضبط صوتی صدا در اپلیکیشن و مرورگرها ❌

 • قابلیت دریافت دلیل انتخاب گزینه (کامنت) ❌

 • سرویس محدودیت زمانی در پاسخ ❌

 • سرویس هدایت به لینک اختصاصی ❌

 • ایجاد رایگان امکانات درخواستی بیشتر ❌

 • ثبت موقعیت مکانی ❌

 • آدرس دامین اختصاصی ❌

 • نصب روی سرور اختصاصی سازمان ❌

 • اتصال به نرم افزارهای دیگر ❌

 • حذف اطلاعات پس از پنج ماه
فرم و پرسشنامه ساز 1 ماهه ویژه
 • تعداد پرسشنامه نامحدود

 • تعداد سوالات در هر فرم نامحدود

 • تعداد پاسخ ها نامحدود

 • نمایش لحظه ای و آنلاین پاسخ های انواع سوالات ✔️

 • جلوگیری از ثبت چندباره پاسخ ✔️

 • لینک اختصاصی برای هر پرسشنامه جهت انتشار ✔️

 • ایجاد سوالات تستی ، تشریحی وچند پاسخی و 15 نوع دیگر ✔️

 • فرم های آماده ✔️

 • دریافت اطلاعات اولیه مخاطبان ✔️

 • نمایش آمار و نمودارهای پیشرفت و میزان ✔️

 • تم بندی قالب پرسشنامه ✔️

 • خروجی کیفی اکسل ✔️

 • SPSS خروجی ✔️

 • QRcode ساخت کد ✔️

 • خروجی عددی اکسل ✔️

 • کیوسک نظرسنجی ✔️

 • رعایت برندینگ سازمان ✔️

 • خروجی ها ی لحظه ای و حین جمع آوری اطلاعات ✔️

 • ارسال اتوماتیک اطلاعات از تبلت کیوسک نظرسنجی ✔️

 • انتشار خودکار پرسشنامه در زمان بندی مشخص برای هر مخاطب ✔️

 • امکان نمره گذاری گزینه ها ✔️

 • سرویس ویرایش پرسشنامه ✔️

 • سرویس حذف دکمه قبلی ✔️

 • سقف حجم بارگذاری و یا دریافت فایل و تصویر تا 20 مگابایت ✔️

 • ارسال پیامک خودکار و یا دستی به پاسخ دهنده ✔️

 • پرینت سوالات و پاسخ ها برای هر پاسخ دهنده ✔️

 • امکان تعریف پرسشگر یا پاسخ دهنده خاص با نام کاربری و کلمه عبور ✔️

 • امکان اعمال محدودیت حداکثری برای تعداد پاسخ به پرسشنامه در روز ✔️

 • امکان محدودیت زمانی برای فعال بودن پرسشنامه ✔️

 • امکان اعمال محدودیت جغرافیایی و مکانی بابت پاسخگویی به پرسشنامه ✔️

 • امکان دریافت موقعیت مکانی دقیق پاسخ دهنده ✔️

 • امکان چپ چین کردن سوالات و صفحه پرسشنامه در زبان های خارجه ✔️

 • نمایش فرم ارسال پیام و تماس با طراح پرسشنامه در انتهای پاسخگویی ✔️

 • امکان شرط گذاری در نمایش سوالات ✔️

 • ذخیره خودکار پاسخ ها و قابلیت ادامه پاسخ گویی درصورت خروج از صفحه پرسشنامه ✔️

 • ایجاد سوالات دریافت فایل و امضاء ✔️

 • ایجاد سوالات منحصر به دریافت تاریخ و ساعت و اعداد ✔️

 • نمایش تصویر در سوالات ✔️

 • امکان گروه بندی سوالات و جابجایی بین گروه های سوالی ❌

 • سرویس جلوگیری از تکرار داده ❌

 • امکان نمایش لینک و متن در انتهای پرسشنامه ❌

 • ایجاد سوالات ضبط صدا ❌

 • خروجی یکجای صدا های ضبط شده ❌

 • ضبط صوتی صدا در اپلیکیشن و مرورگرها ❌

 • قابلیت دریافت دلیل انتخاب گزینه (کامنت) ❌

 • سرویس محدودیت زمانی در پاسخ ❌

 • سرویس هدایت به لینک اختصاصی ❌

 • ایجاد رایگان امکانات درخواستی بیشتر ❌

 • ثبت موقعیت مکانی ❌

 • آدرس دامین اختصاصی ❌

 • نصب روی سرور اختصاصی سازمان ❌

 • اتصال به نرم افزارهای دیگر ❌

 • حذف اطلاعات پس از سه سال
فرم و پرسشنامه ساز 1 ماهه سازمانی
 • تعداد پرسشنامه نامحدود

 • تعداد سوالات در هر فرم نامحدود

 • تعداد پاسخ ها نامحدود

 • نمایش لحظه ای و آنلاین پاسخ های انواع سوالات ✔️

 • جلوگیری از ثبت چندباره پاسخ ✔️

 • لینک اختصاصی برای هر پرسشنامه جهت انتشار ✔️

 • ایجاد سوالات تستی ، تشریحی وچند پاسخی و 15 نوع دیگر ✔️

 • فرم های آماده ✔️

 • دریافت اطلاعات اولیه مخاطبان ✔️

 • نمایش آمار و نمودارهای پیشرفت و میزان ✔️

 • تم بندی قالب پرسشنامه ✔️

 • خروجی کیفی اکسل ✔️

 • SPSS خروجی ✔️

 • QRcode ساخت کد ✔️

 • خروجی عددی اکسل ✔️

 • کیوسک نظرسنجی ✔️

 • رعایت برندینگ سازمان ✔️

 • خروجی ها ی لحظه ای و حین جمع اوری اطلاعات ✔️

 • ارسال اتوماتیک اطلاعات از تبلت کیوسک نظرسنجی ✔️

 • انتشار خودکار پرسشنامه در زمان بندی مشخص برای هر مخاطب ✔️

 • امکان نمره گذاری گزینه ها ✔️

 • سرویس ویرایش پرسشنامه ✔️

 • سرویس حذف دکمه قبلی ✔️

 • سقف حجم بارگذاری و یا دریافت فایل و تصویر تا 100 مگابایت ✔️

 • ارسال پیامک خودکار و یا دستی به پاسخ دهنده ✔️

 • پرینت سوالات و پاسخ ها برای هر پاسخ دهنده ✔️

 • امکان تعریف پرسشگر یا پاسخ دهنده خاص با نام کاربری و کلمه عبور ✔️

 • امکان اعمال محدودیت حداکثری برای تعداد پاسخ به پرسشنامه در روز ✔️

 • امکان محدودیت زمانی برای فعال بودن پرسشنامه ✔️

 • امکان اعمال محدودیت جغرافیایی و مکانی بابت پاسخگویی به پرسشنامه ✔️

 • امکان دریافت موقعیت مکانی دقیق پاسخ دهنده ✔️

 • امکان چپ چین کردن سوالات و صفحه پرسشنامه در زبان های خارجه ✔️

 • نمایش فرم ارسال پیام و تماس با طراح پرسشنامه در انتهای پاسخگویی ✔️

 • امکان شرط گذاری در نمایش سوالات ✔️

 • ذخیره خودکار پاسخ ها و قابلیت ادامه پاسخ گویی درصورت خروج از صفحه پرسشنامه ✔️

 • ایجاد سوالات دریافت فایل و امضاء ✔️

 • ایجاد سوالات منحصر به دریافت تاریخ و ساعت و اعداد ✔️

 • نمایش تصویر در سوالات ✔️

 • امکان گروه بندی سوالات و جابجایی بین گروه های سوالی ✔️

 • سرویس جلوگیری از تکرار داده ✔️

 • امکان نمایش لینک و متن در انتهای پرسشنامه ✔️

 • ایجاد سوالات ضبط صدا ✔️

 • خروجی یکجای صدا های ضبط شده ✔️

 • ضبط صوتی صدا در اپلیکیشن و مرورگرها ✔️

 • قابلیت دریافت دلیل انتخاب گزینه (کامنت) ✔️

 • سرویس محدودیت زمانی در پاسخ ❌

 • سرویس هدایت به لینک اختصاصی ❌

 • ایجاد رایگان امکانات درخواستی بیشتر ❌

 • ثبت موقعیت مکانی ❌

 • آدرس دامین اختصاصی ❌

 • نصب روی سرور اختصاصی سازمان ❌

 • اتصال به نرم افزارهای دیگر ❌

 • حذف اطلاعات هرگز
فرم و پرسشنامه ساز 1 ماهه سازمانی پلاس
 • تعداد پرسشنامه نامحدود

 • تعداد سوالات در هر فرم نامحدود

 • تعداد پاسخ ها نامحدود

 • نمایش لحظه ای و آنلاین پاسخ های انواع سوالات ✔️

 • جلوگیری از ثبت چندباره پاسخ ✔️

 • لینک اختصاصی برای هر پرسشنامه جهت انتشار ✔️

 • ایجاد سوالات تستی ، تشریحی وچند پاسخی و 15 نوع دیگر ✔️

 • فرم های آماده ✔️

 • دریافت اطلاعات اولیه مخاطبان ✔️

 • نمایش آمار و نمودارهای پیشرفت و میزان ✔️

 • تم بندی قالب پرسشنامه ✔️

 • خروجی کیفی اکسل ✔️

 • SPSS خروجی ✔️

 • QRcode ساخت کد ✔️

 • خروجی عددی اکسل ✔️

 • کیوسک نظرسنجی ✔️

 • رعایت برندینگ سازمان ✔️

 • خروجی ها ی لحظه ای و حین جمع اوری اطلاعات ✔️

 • ارسال اتوماتیک اطلاعات از تبلت کیوسک نظرسنجی ✔️

 • انتشار خودکار پرسشنامه در زمان بندی مشخص برای هر مخاطب ✔️

 • امکان نمره گذاری گزینه ها ✔️

 • سرویس ویرایش پرسشنامه ✔️

 • سرویس حذف دکمه قبلی ✔️

 • سقف حجم بارگذاری و یا دریافت فایل و تصویر تا 300 مگابایت ✔️

 • ارسال پیامک خودکار و یا دستی به پاسخ دهنده ✔️

 • پرینت سوالات و پاسخ ها برای هر پاسخ دهنده ✔️

 • امکان تعریف پرسشگر یا پاسخ دهنده خاص با نام کاربری و کلمه عبور ✔️

 • امکان اعمال محدودیت حداکثری برای تعداد پاسخ به پرسشنامه در روز ✔️

 • امکان محدودیت زمانی برای فعال بودن پرسشنامه ✔️

 • امکان اعمال محدودیت جغرافیایی و مکانی بابت پاسخگویی به پرسشنامه ✔️

 • امکان دریافت موقعیت مکانی دقیق پاسخ دهنده ✔️

 • امکان چپ چین کردن سوالات و صفحه پرسشنامه در زبان های خارجه ✔️

 • نمایش فرم ارسال پیام و تماس با طراح پرسشنامه در انتهای پاسخگویی ✔️

 • امکان شرط گذاری در نمایش سوالات ✔️

 • ذخیره خودکار پاسخ ها و قابلیت ادامه پاسخ گویی درصورت خروج از صفحه پرسشنامه ✔️

 • ایجاد سوالات دریافت فایل و امضاء ✔️

 • ایجاد سوالات منحصر به دریافت تاریخ و ساعت و اعداد ✔️

 • نمایش تصویر در سوالات ✔️

 • امکان گروه بندی سوالات و جابجایی بین گروه های سوالی ✔️

 • سرویس جلوگیری از تکرار داده ✔️

 • امکان نمایش لینک و متن در انتهای پرسشنامه ✔️

 • ایجاد سوالات ضبط صدا ✔️

 • خروجی یکجای صدا های ضبط شده ✔️

 • ضبط صوتی صدا در اپلیکیشن و مرورگرها ✔️

 • قابلیت دریافت دلیل انتخاب گزینه (کامنت) ✔️

 • سرویس محدودیت زمانی در پاسخ ✔️

 • سرویس هدایت به لینک اختصاصی ✔️

 • ایجاد رایگان امکانات درخواستی بیشتر ✔️

 • ثبت موقعیت مکانی ✔️

 • آدرس دامین اختصاصی ✔️

 • نصب روی سرور اختصاصی سازمان ❌

 • اتصال به نرم افزارهای دیگر ❌

 • حذف اطلاعات هرگز
 • تعداد پرسشنامه نامحدود

 • تعداد سوالات در هر فرم نامحدود

 • تعداد پاسخ ها نامحدود

 • نمایش لحظه ای و آنلاین پاسخ های انواع سوالات ✔️

 • جلوگیری از ثبت چندباره پاسخ ✔️

 • لینک اختصاصی برای هر پرسشنامه جهت انتشار ✔️

 • ایجاد سوالات تستی ، تشریحی وچند پاسخی و 15 نوع دیگر ✔️

 • دریافت اطلاعات اولیه مخاطبان ✔️

 • نمایش آمار و نمودارهای پیشرفت و میزان ✔️

 • تم بندی قالب پرسشنامه ✔️

 • خروجی کیفی اکسل ✔️

 • SPSS خروجی ✔️

 • QRcode ساخت کد ✔️

 • خروجی عددی اکسل ✔️

 • کیوسک نظرسنجی ✔️

 • رعایت برندینگ سازمان ✔️

 • خروجی ها ی لحظه ای و حین جمع اوری اطلاعات ✔️

 • ارسال اتوماتیک اطلاعات از تبلت کیوسک نظرسنجی ✔️

 • انتشار خودکار پرسشنامه در زمان بندی مشخص برای هر مخاطب ✔️

 • امکان نمره گذاری گزینه ها ✔️

 • سرویس ویرایش پرسشنامه ✔️

 • سرویس حذف دکمه قبلی ✔️

 • سقف حجم بارگذاری و یا دریافت فایل و تصویر نامحدود ✔️

 • ارسال پیامک خودکار و یا دستی به پاسخ دهنده ✔️

 • پرینت سوالات و پاسخ ها برای هر پاسخ دهنده ✔️

 • امکان تعریف پرسشگر یا پاسخ دهنده خاص با نام کاربری و کلمه عبور ✔️

 • امکان اعمال محدودیت حداکثری برای تعداد پاسخ به پرسشنامه در روز ✔️

 • امکان محدودیت زمانی برای فعال بودن پرسشنامه ✔️

 • امکان اعمال محدودیت جغرافیایی و مکانی بابت پاسخگویی به پرسشنامه ✔️

 • امکان دریافت موقعیت مکانی دقیق پاسخ دهنده ✔️

 • امکان چپ چین کردن سوالات و صفحه پرسشنامه در زبان های خارجه ✔️

 • نمایش فرم ارسال پیام و تماس با طراح پرسشنامه در انتهای پاسخگویی ✔️

 • امکان شرط گذاری در نمایش سوالات ✔️

 • ذخیره خودکار پاسخ ها و قابلیت ادامه پاسخ گویی درصورت خروج از صفحه پرسشنامه ✔️

 • ایجاد سوالات دریافت فایل و امضاء ✔️

 • ایجاد سوالات منحصر به دریافت تاریخ و ساعت و اعداد ✔️

 • نمایش تصویر در سوالات ✔️

 • امکان گروه بندی سوالات و جابجایی بین گروه های سوالی ✔️

 • سرویس جلوگیری از تکرار داده ✔️

 • امکان نمایش لینک و متن در انتهای پرسشنامه ✔️

 • ایجاد سوالات ضبط صدا ✔️

 • خروجی یکجای صدا های ضبط شده ✔️

 • ضبط صوتی صدا در اپلیکیشن و مرورگرها ✔️

 • قابلیت دریافت دلیل انتخاب گزینه (کامنت) ✔️

 • سرویس محدودیت زمانی در پاسخ ✔️

 • سرویس هدایت به لینک اختصاصی ✔️

 • ایجاد رایگان امکانات درخواستی بیشتر ✔️

 • ثبت موقعیت مکانی ✔️

 • آدرس دامین اختصاصی ✔️

 • نصب روی سرور اختصاصی سازمان ✔️

 • اتصال به نرم افزارهای دیگر ✔️

 • نمایش لوگوی سازمان به جای لوگوی پرسال ✔️
تعرفه سالیانه فرم و پرسشنامه ساز
فرم و پرسشنامه ساز سالانه ویژه
 • تعداد پرسشنامه نامحدود

 • تعداد سوالات در هر فرم نامحدود

 • تعداد پاسخ ها نامحدود

 • نمایش لحظه ای و آنلاین پاسخ های انواع سوالات ✔️

 • جلوگیری از ثبت چندباره پاسخ ✔️

 • لینک اختصاصی برای هر پرسشنامه جهت انتشار ✔️

 • ایجاد سوالات تستی ، تشریحی وچند پاسخی و 15 نوع دیگر ✔️

 • فرم های آماده ✔️

 • دریافت اطلاعات اولیه مخاطبان ✔️

 • نمایش آمار و نمودارهای پیشرفت و میزان ✔️

 • تم بندی قالب پرسشنامه ✔️

 • خروجی کیفی اکسل ✔️

 • SPSS خروجی ✔️

 • QRcode ساخت کد ✔️

 • خروجی عددی اکسل ✔️

 • کیوسک نظرسنجی ✔️

 • رعایت برندینگ سازمان ✔️

 • خروجی ها ی لحظه ای و حین جمع آوری اطلاعات ✔️

 • ارسال اتوماتیک اطلاعات از تبلت کیوسک نظرسنجی ✔️

 • انتشار خودکار پرسشنامه در زمان بندی مشخص برای هر مخاطب ✔️

 • امکان نمره گذاری گزینه ها ✔️

 • سرویس ویرایش پرسشنامه ✔️

 • سرویس حذف دکمه قبلی ✔️

 • سقف حجم بارگذاری و یا دریافت فایل و تصویر تا 500 مگابایت ✔️

 • ارسال پیامک خودکار و یا دستی به پاسخ دهنده ✔️

 • پرینت سوالات و پاسخ ها برای هر پاسخ دهنده ✔️

 • امکان تعریف پرسشگر یا پاسخ دهنده خاص با نام کاربری و کلمه عبور ✔️

 • امکان اعمال محدودیت حداکثری برای تعداد پاسخ به پرسشنامه در روز ✔️

 • امکان محدودیت زمانی برای فعال بودن پرسشنامه ✔️

 • امکان اعمال محدودیت جغرافیایی و مکانی بابت پاسخگویی به پرسشنامه ✔️

 • امکان دریافت موقعیت مکانی دقیق پاسخ دهنده ✔️

 • امکان چپ چین کردن سوالات و صفحه پرسشنامه در زبان های خارجه ✔️

 • نمایش فرم ارسال پیام و تماس با طراح پرسشنامه در انتهای پاسخگویی ✔️

 • امکان شرط گذاری در نمایش سوالات ✔️

 • ذخیره خودکار پاسخ ها و قابلیت ادامه پاسخ گویی درصورت خروج از صفحه پرسشنامه ✔️

 • ایجاد سوالات دریافت فایل و امضاء ✔️

 • ایجاد سوالات منحصر به دریافت تاریخ و ساعت و اعداد ✔️

 • نمایش تصویر در سوالات ✔️

 • امکان گروه بندی سوالات و جابجایی بین گروه های سوالی ❌

 • سرویس جلوگیری از تکرار داده ❌

 • امکان نمایش لینک و متن در انتهای پرسشنامه ❌

 • ایجاد سوالات ضبط صدا ❌

 • خروجی یکجای صدا های ضبط شده ❌

 • ضبط صوتی صدا در اپلیکیشن و مرورگرها ❌

 • قابلیت دریافت دلیل انتخاب گزینه (کامنت) ❌

 • سرویس محدودیت زمانی در پاسخ ❌

 • سرویس هدایت به لینک اختصاصی ❌

 • ایجاد رایگان امکانات درخواستی بیشتر ❌

 • ثبت موقعیت مکانی ❌

 • آدرس دامین اختصاصی ❌

 • نصب روی سرور اختصاصی سازمان ❌

 • اتصال به نرم افزارهای دیگر ❌

 • حذف اطلاعات پس از سه سال
فرم و پرسشنامه ساز سالانه سازمانی
 • تعداد پرسشنامه نامحدود

 • تعداد سوالات در هر فرم نامحدود

 • تعداد پاسخ ها نامحدود

 • نمایش لحظه ای و آنلاین پاسخ های انواع سوالات ✔️

 • جلوگیری از ثبت چندباره پاسخ ✔️

 • لینک اختصاصی برای هر پرسشنامه جهت انتشار ✔️

 • ایجاد سوالات تستی ، تشریحی وچند پاسخی و 15 نوع دیگر ✔️

 • فرم های آماده ✔️

 • دریافت اطلاعات اولیه مخاطبان ✔️

 • نمایش آمار و نمودارهای پیشرفت و میزان ✔️

 • تم بندی قالب پرسشنامه ✔️

 • خروجی کیفی اکسل ✔️

 • SPSS خروجی ✔️

 • QRcode ساخت کد ✔️

 • خروجی عددی اکسل ✔️

 • کیوسک نظرسنجی ✔️

 • رعایت برندینگ سازمان ✔️

 • خروجی ها ی لحظه ای و حین جمع اوری اطلاعات ✔️

 • ارسال اتوماتیک اطلاعات از تبلت کیوسک نظرسنجی ✔️

 • انتشار خودکار پرسشنامه در زمان بندی مشخص برای هر مخاطب ✔️

 • امکان نمره گذاری گزینه ها ✔️

 • سرویس ویرایش پرسشنامه ✔️

 • سرویس حذف دکمه قبلی ✔️

 • سقف حجم بارگذاری و یا دریافت فایل و تصویر تا 1 گیگ ✔️

 • ارسال پیامک خودکار و یا دستی به پاسخ دهنده ✔️

 • پرینت سوالات و پاسخ ها برای هر پاسخ دهنده ✔️

 • امکان تعریف پرسشگر یا پاسخ دهنده خاص با نام کاربری و کلمه عبور ✔️

 • امکان اعمال محدودیت حداکثری برای تعداد پاسخ به پرسشنامه در روز ✔️

 • امکان محدودیت زمانی برای فعال بودن پرسشنامه ✔️

 • امکان اعمال محدودیت جغرافیایی و مکانی بابت پاسخگویی به پرسشنامه ✔️

 • امکان دریافت موقعیت مکانی دقیق پاسخ دهنده ✔️

 • امکان چپ چین کردن سوالات و صفحه پرسشنامه در زبان های خارجه ✔️

 • نمایش فرم ارسال پیام و تماس با طراح پرسشنامه در انتهای پاسخگویی ✔️

 • امکان شرط گذاری در نمایش سوالات ✔️

 • ذخیره خودکار پاسخ ها و قابلیت ادامه پاسخ گویی درصورت خروج از صفحه پرسشنامه ✔️

 • ایجاد سوالات دریافت فایل و امضاء ✔️

 • ایجاد سوالات منحصر به دریافت تاریخ و ساعت و اعداد ✔️

 • نمایش تصویر در سوالات ✔️

 • امکان گروه بندی سوالات و جابجایی بین گروه های سوالی ✔️

 • سرویس جلوگیری از تکرار داده ✔️

 • امکان نمایش لینک و متن در انتهای پرسشنامه ✔️

 • ایجاد سوالات ضبط صدا ✔️

 • خروجی یکجای صدا های ضبط شده ✔️

 • ضبط صوتی صدا در اپلیکیشن و مرورگرها ✔️

 • قابلیت دریافت دلیل انتخاب گزینه (کامنت) ✔️

 • سرویس محدودیت زمانی در پاسخ ✔️

 • سرویس هدایت به لینک اختصاصی ✔️

 • ایجاد رایگان امکانات درخواستی بیشتر ✔️

 • ثبت موقعیت مکانی ✔️

 • آدرس دامین اختصاصی ✔️

 • نصب روی سرور اختصاصی سازمان ❌

 • اتصال به نرم افزارهای دیگر ❌

 • حذف اطلاعات هرگز
 • تعداد پرسشنامه نامحدود

 • تعداد سوالات در هر فرم نامحدود

 • تعداد پاسخ ها نامحدود

 • نمایش لحظه ای و آنلاین پاسخ های انواع سوالات ✔️

 • جلوگیری از ثبت چندباره پاسخ ✔️

 • لینک اختصاصی برای هر پرسشنامه جهت انتشار ✔️

 • ایجاد سوالات تستی ، تشریحی وچند پاسخی و 15 نوع دیگر ✔️

 • دریافت اطلاعات اولیه مخاطبان ✔️

 • نمایش آمار و نمودارهای پیشرفت و میزان ✔️

 • تم بندی قالب پرسشنامه ✔️

 • خروجی کیفی اکسل ✔️

 • SPSS خروجی ✔️

 • QRcode ساخت کد ✔️

 • خروجی عددی اکسل ✔️

 • کیوسک نظرسنجی ✔️

 • رعایت برندینگ سازمان ✔️

 • خروجی ها ی لحظه ای و حین جمع اوری اطلاعات ✔️

 • ارسال اتوماتیک اطلاعات از تبلت کیوسک نظرسنجی ✔️

 • انتشار خودکار پرسشنامه در زمان بندی مشخص برای هر مخاطب ✔️

 • امکان نمره گذاری گزینه ها ✔️

 • سرویس ویرایش پرسشنامه ✔️

 • سرویس حذف دکمه قبلی ✔️

 • سقف حجم بارگذاری و یا دریافت فایل و تصویر نامحدود ✔️

 • ارسال پیامک خودکار و یا دستی به پاسخ دهنده ✔️

 • پرینت سوالات و پاسخ ها برای هر پاسخ دهنده ✔️

 • امکان تعریف پرسشگر یا پاسخ دهنده خاص با نام کاربری و کلمه عبور ✔️

 • امکان اعمال محدودیت حداکثری برای تعداد پاسخ به پرسشنامه در روز ✔️

 • امکان محدودیت زمانی برای فعال بودن پرسشنامه ✔️

 • امکان اعمال محدودیت جغرافیایی و مکانی بابت پاسخگویی به پرسشنامه ✔️

 • امکان دریافت موقعیت مکانی دقیق پاسخ دهنده ✔️

 • امکان چپ چین کردن سوالات و صفحه پرسشنامه در زبان های خارجه ✔️

 • نمایش فرم ارسال پیام و تماس با طراح پرسشنامه در انتهای پاسخگویی ✔️

 • امکان شرط گذاری در نمایش سوالات ✔️

 • ذخیره خودکار پاسخ ها و قابلیت ادامه پاسخ گویی درصورت خروج از صفحه پرسشنامه ✔️

 • ایجاد سوالات دریافت فایل و امضاء ✔️

 • ایجاد سوالات منحصر به دریافت تاریخ و ساعت و اعداد ✔️

 • نمایش تصویر در سوالات ✔️

 • امکان گروه بندی سوالات و جابجایی بین گروه های سوالی ✔️

 • سرویس جلوگیری از تکرار داده ✔️

 • امکان نمایش لینک و متن در انتهای پرسشنامه ✔️

 • ایجاد سوالات ضبط صدا ✔️

 • خروجی یکجای صدا های ضبط شده ✔️

 • ضبط صوتی صدا در اپلیکیشن و مرورگرها ✔️

 • قابلیت دریافت دلیل انتخاب گزینه (کامنت) ✔️

 • سرویس محدودیت زمانی در پاسخ ✔️

 • سرویس هدایت به لینک اختصاصی ✔️

 • ایجاد رایگان امکانات درخواستی بیشتر ✔️

 • ثبت موقعیت مکانی ✔️

 • آدرس دامین اختصاصی ✔️

 • نصب روی سرور اختصاصی سازمان ✔️

 • اتصال به نرم افزارهای دیگر ✔️

 • نمایش لوگوی سازمان به جای لوگوی پرسال ✔️
تعرفه نامحدود و یا خرید یک نسخه از نرم افزار پرسال
سازمانی پلاس
 • دارای همه امکانات و قابلیت ها
 • جهت خرید یک نسخه از نرم افزار و یا اشتراک نامحدود و یا سورس نرم افزار و نصب آن در سرور اختصاصی سازمان با شماره 91099908-021 داخلی 251 تماس بگیرید.

کاربر گرامی در صورت عدم تمایل به پرداخت آنلاین، شما می توانید مبلغ مورد نظر را به شماره کارت

5041-7210-6185-2357

بنام مرتضی عباسپور

بانک رسالت

واریز کنید و رسید پرداخت را از طریق ایجاد تیکت از منوی کاربری، قسمت پشتیبانی ارسال کنید تا درخواست شما انجام شود

فهرست