نظرسنجی در بیمارستان ها و مراکزدرمانی

یکی از مسائلی که می تواند باعث بهتر شدن خدمات یک بیمارستان و کادر پزشکی آن باشد این است که بدانیم  یک بیمار در هنگام مراجعه چه انتظارات و در خواست خدماتی از ما دارد . از همین رو توصیه می کنیم از بیماران و همراهان آن ها نظرسنجی کنید تا ببینید چه میزان از خدمات شما رضایت دارند.

مطالعه بیشتر: مزایای نظرسنجی آنلاین

انجام نظرسنجی الکترونیکی دربیمارستان ها و مراکزدرمانی موجب بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران شده و همچنین باعث اطلاع و آگاهی ازمیزان رضایت بیماران و همراهان ازروند درمان،مراقبت پرستاران و همچنین توجه پزشکان می شود.
شمامی توانید برای بیمارانی که در بیمارستان شما بستری شده اند  کیوآرکدهایی را تعبیه کرده و دراتاق ها و یا بخش نصب کنید تا بیمار درصورت تمایل و یانیاز توسط اسکن از کیوآرکد نظر و انتقاد شخصی خود را از ابتدای ورود و نحوه ی پذیرش وی  تا  پایان روند درمان به سمع و نظر مسئولان مربوطه بیمارستان رسانده باشد و یا کیوسک هایی دربیمارستان جای گذاری شوند تا به این ترتیب سوالاتی را که مسئولان بیمارستان تمایل دارند از بیماران درحال ترخیص بپرسند درانجا طراحی کرده و از بیمار بخواهید در صورت امکان  وتمایل به این سوالات  پاسخ بدهند و یا  همچنین لینک  اختصاصی پاسخگویی به سوالات نظرسنجی را برای شماره تلفن همراه بیمار ارسال کرده تا بتواند بعدا بامراجعه به لینک به صفحه سوالات دردسترسی پیداکرده و به  سوالات نظرسنجی پاسخ دهد.
همچنین به غیرازنظرسنجی ازبیماران و مراجعه کنندگان شما نیز می توانید دربیمارستان خودبرای کارمندان  و مسئولان زیرربط هم نظرسنجی های شخصی طراحی و ایجاد نمایید و با قراردادن عکس پرسنلی هرفردازنحوه برخورد و میزان رضایت ازفعالیت وخدمات رسانی انها آگاه شوید.
باتوجه به اینکه  دریک بیمارستان بخش های مختلفی وجود دارد ، به غیرازبخش های درمانی مانندسالن غذاخوری ، درانجا هم میتوانید لینک و یا کیوآرکدی را نصب کنید تا ازمیزان رضایت کارمندان نسبت به کیفیت وسرویس دهی سالن غذاخوری بیمارستان هم مطلع شوید.

مطالعه بیشتر: پرسال چیست؟

واین روش را درهربخشی که بخواهید به کار برده و کیو آر کد اختصاصی آن را در همان قسمت نصب کنید.
یکی از امکانات و قابلیت های سامانه نظر سنجی آنلاین پرسال  ، نحوه ی پاسخگویی به سوالات مختلف می باشد که این بستگی به دلخواه و نیاز شما دارد که می توانید به صورت ایموجی و یا ضبط صدا و یا دریافت فایل صوتی و پاسخگویی  به صورت تستی و تشریحی و… از کارمندان بیماران و سایر افراد مورد نظرتان  نظرسنجی کنید و در لحظه و یا در انتهای نظرسنجی می توانید آمارها و نمودارها را به صورت انلاین و به صورت لحظه ای ببینید .همچنین برای اعتبار بخشی بیشتر به نظرسنجیتان  می توانید از هر فرد بخواهید تا امضای شخصی اش را درپایان صفحه پاسخ دهی خود درج کند.

مطالعه بیشتر: روشهای دریافت پاسخهای دقیق در نظرسنجی آنلاین

برای نمونه می توانید نمونه پرسشنامه نظرسنجی بیماران بیمارستان را با کلیک بر روی لینک  مشاهده کنید .

آزمون ساز آنلاین
شناخت سایت آزمون ساز آنلاین پرسال
روشهای-دریافت-پاسخهای-دقیق-در-نظرسنجی-آنلاین
روشهای دریافت پاسخهای دقیق در نظرسنجی آنلاین
فهرست