پاسخ و نمودارها و دریافت انواع خروجی های سامانه ثبت و انتشار پرسشنامه انلاین پرسال
مشاهده پاسخ های انواع سوالات و نمایش اما و نمودارهای هر پرسشنامه و دریافت انواع خروجی های EXCEL کیفی و کمی و SPSS و صداهای ضبط شده در پاسخ به سوالات صوتی با امکان اعمال باره زمانی
مدیریت و ویرایش پرسشنامه در سایت سامانه ثبت و انتشار پرسشنامه انلاین پرسال
انواع روش های انتشار پرسشنامه ، ویرایش و انتشار و متوقف سازی دسترسی پرسشنامه و تنظیمان صفحه پرسش را میتوانید در این قسمت ببینید
ثبت نام در سایت سامانه پرسال
پرسشنامه انلاین رایگان بساز و منتشر کن
مدیریت پرسشنامه ها و دریافت خروجی ها در اپلیکیشن سامانه ثبت و انتشار پرسشنامه انلاین پرسال
شما میتوانید ویرایش پرسشنامه، دستور انتشار و یا اتمام کار ، دریافت انواع خروجی های EXCEL و SPSS از پاسخ ها وانتشار لینک هر پرسشنامه و... را در قسمت مدیریت پرسشنامه اپلیکیشن انجام دهید
اموزش ایجاد پرسشنامه در اپلیکیشن سامانه ثبت و انتشار پرسشنامه انلاین پرسال
در اپلیکیشن پرسال پرسشنامه خود را به راحتی و با انواع سوالات تستی ، تشریحی ، ضبط صدا ، شکلک و امتیازدهی ایجاد کنید و بدون محدودیت منتشر کنید
ثبت نام در اپلیکیشن سامانه ثبت و انتشار پرسشنامه انلاین پرسال
با ثبت نام در پرسال رایگان شروع کنید
معرفی سامانه ثبت و انتشار پرسشنامه انلاین پرسال
پرسآل سامانه ثبت و انتشار پرسشنامه انلاین در تحقیقات و نظرسنجی ها. با امکان دریافت خروجی spss , excel از پاسخ ها و نمایش انلاین امار و نمودار ها جهت افزایش کیفیت خدمات و محصولات و رضایت مندی مخاطب در نظر سنجی ها