وید‌ئو ها

وید‌ئو ها

بخش آزمون آنلاین:

نحوه ساخت آزمون آنلاین در پرسال

امکانات بیشتر آزمون آنلاین

بخش خدمات فرم و پرسشنامه آنلاین:

ثبت نام در سایت سامانه پرسال
مدیریت و ویرایش پرسشنامه در سایت سامانه ثبت و انتشار پرسشنامه انلاین پرسال
پاسخ و نمودارها و دریافت انواع خروجی های سامانه ثبت و انتشار پرسشنامه انلاین پرسال
مدیریت پرسشنامه ها و دریافت خروجی ها در اپلیکیشن سامانه ثبت و انتشار پرسشنامه انلاین پرسال
معرفی سامانه ثبت و انتشار پرسشنامه انلاین پرسال
ثبت نام در اپلیکیشن سامانه ثبت و انتشار پرسشنامه انلاین پرسال
اموزش ایجاد پرسشنامه در اپلیکیشن سامانه ثبت و انتشار پرسشنامه انلاین پرسال
فهرست