وید‌ئو ها

وید‌ئو ها

بخش آزمون آنلاین:

آموزش جامع ساخت آزمون آنلاین پرسال

ثبت نام و تخصیص پاسخ دهنده به آزمون آنلاین

بخش خدمات فرم و پرسشنامه آنلاین:

ثبت نام در سایت سامانه پرسال
مدیریت و ویرایش پرسشنامه در سایت سامانه ثبت و انتشار پرسشنامه انلاین پرسال
پاسخ و نمودارها و دریافت انواع خروجی های سامانه ثبت و انتشار پرسشنامه انلاین پرسال
فهرست
تماس با ما