پرسونای مشتریان

پرسونای مشتریان چیست

منظور از پرسونای مشتریان 👥 در کسب وکار چیست؟ شاید برایتان این سوال پیش آمده که اصلاً پرسونای مشتریان یعنی چی؟ پرسونا یکی از روشها و شیوه ‌های بخش‌بندی بازار است که از جمع‌آوری و تحلیل داده های متفاوت برای رسیدن به یک الگو و یا یک نماینده از جامعه هدف حاصل می‌شود .

به طور خلاصه پرسنای مشتری را شرح مفصلی از خصوصیات مشتری مورد نظرمان  می توان تعریف کرد . ((پرسونای مشتری )) یا  (( پرسنای خریدار )) شامل همه اطلاعات مشتری می باشد از دموگرافی مشتری گرفته تا سرگرمی‌ها ، رزومه شغلی و حتی خانواده مشتری را شامل می‌شود .

پرسونای مشتریان از این جهت مفید است که مفاهیمی مثل بازار هدف و دسته بندی مشتریان برای هر کسب و کار یک مفهوم انتزاعی است و آنچنان که باید و شاید گره از مشکلات حل نمی کند .

در عین حال هر اندازه که بتوانیم برای کسب و کارمان تصویری شفاف تر و واقعی تر از مشتریانمان در ذهنمان ترسیم کنیم و مشخص کنیم ، می‌توان گفت که  درک بهتری از او خواهیم داشت .  به همین دلیل باید به سراغ پرسونا برویم :

برای مثال به دو جمله زیر که بیان‌کننده یک هدف هستند توجه کنید :

  • می خواهم یک کیف طراحی کنم که برای پسران و دختران دبیرستانی و دانشگاهی مناسب باشد .
  • می خواهم یک کیف طراحی کنم که خواهرم و برادرم و هر کسی که شبیه به اوست و به مدرسه می رود آن را که دید ،  بپسندد و خرید کند .

همان طور که می‌بینید جمله دوم برای شما شفاف‌تر و واضح‌تر است . تعریف پرسنا نیز بر اساس هدف دوم شکل و شمایل پیدا کرده است . یعنی در تعریف پرسونای مشتریان به صورت خیلی روشن و واضح ، از مشتری ، خریدار و مخاطب صحبت کنیم و او را درست شبیه به یک انسان آشنا مانند دوست ، همکار ، اقوال و همسایه خودمان در تخیلاتمان تصور کنیم ، برای او کار کرده و نیاز او را برطرف کرده و محصولات خود را به او معرفی و عرضه کنیم .

چه تفاوتی میان دسته بندی و پرسونای مشتریان وجود دارد؟

در دسته بندی مشتریان ، موجودیت های مشابه را در یک گروه قرار می دهیم . در دسته بندی مشتریان می توان از معیارها و پارامترهای مختلفی استفاده نمود اما معمولا به صورت کاربردی و رایج در بخش بندی مشتریان از اطلاعات جغرافیایی ، جمعیت‌شناختی و میزان سوددهی مخاطب استفاده می شود .

در طرف مقابل پرسونا همان طور که اشاره نمودیم شرح مفصلی از خصوصیات مشتری مورد نظرمان را در خود جای داده ، درست به گونه ای که با یک شخص حقیقی در دنیای بیرون از ذهنمان و در عالم حقیقت وجود دارد و درحال تعامل با وی هستیم  .

مدیران هر کسب وکار با این هدف  به سراغ ساخت  پرسونا می روند که بخش بندی مشتریان را غنی تر و قابل فهم تر کنند . در دسته بندی مشتریان ، خواص گروه های مشابه شناسایی می شوند و سپس به وسیله پرسونای مشتریان از این خواص تصویری و قالبی ساخته تا بر اساس آن بتوان داستان و چگونگی ارتباطات و تعاملات مشتری را با جزئیات ترسیم و تشریح نمود .

 

شاخص تلاش مشتریان
شاخص تلاش مشتریان (CES) چیست؟
تجربه مشتری چیست؟
تجربه مشتری (CX) چیست؟
فهرست